Rektörün Mesajı
Rektör Prof. Dr. Babür Özçelik

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile kurulan Konya Teknik Üniversitesi, hedef koyan ve koyduğu hedefe emin adımlarla yürüyen yeni ancak mühendislik ve mimarlık eğitiminde yaklaşık 50 yıllık geleneğe ve deneyime sahip bir devlet üniversitesidir.
Konya Teknik Üniversitesi, sayısız bilim insanı yetiştirmiş, kültür, sanat ve eğitimin başkenti Konya’da, kökleri 50 yıl öncesine dayanan bilim, teknoloji ve inovasyonda “Gelişimin Öncüsü” bir devlet üniversitesidir.
Bugün bünyesinde 2 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 1 enstitü ve 13 bin 552 öğrencisi ile öğretim faaliyetleri sürdürmekte olan üniversitemiz, ‘Gelişimin Öncüsü’ sloganıyla ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak projelerle çalışmalarına yön vermekte olup uzman akademik kadrosu ve motivasyon yüksek öğrencileriyle ‘Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma’ temelli birçok çalışmayla öncü üniversite olma arzusu taşımaktadır.
Bilinmelidir ki Anadolu’nun sanayi merkezi haline gelen Konya’da Teknik bir üniversite olarak üzerimize önemli görevler düşmektedir. Dünyanın küresel bir pazara dönüştüğü, ekonomi başta olmak üzere birçok alanda ülkeler arasında sınırların kalktığı ve sınırları bilginin gücünün tayin ettiği günümüz dünyasında, bilgiyi üreten ve ürettiği bilgiyi teknolojik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde ürüne dönüştüren yüksek teknoloji üssü haline gelmesine katkıda bulunacak nitelikli araştırmalar yapılması ve bu araştırmalarla elde edilen bilginin sanayide uygulamaya koyulmasını sağlamak önde gelen hedeflerimizden biridir.
Kurulduğu günden bu yana geçmişin akademik birikimi ve kültürünü unutmadan, yeniliğe açık, her alanda gelişime öncülük eden üniversitemiz; bilimsel, sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif anlamda etkin ve dinamik gücünü her geçen gün artırarak geleceğe umutla ve güvenle bakmaktadır. Bilindiği gibi üniversiteler toplumun kendilerine verdiği destek ve önemle yükselebilirler. Bizler de toplum için bilim üreten üniversite olma anlayışıyla fiziki, akademik ve idari açıdan Araştırma Üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle sizleri de bilim ve teknolojiye katkı sunmak ve Türkiye’yi daha ileriye taşımak hedefiyle çalışmaya devam eden Konya Teknik Üniversitesi Ailesinin bir parçası olmaya davet ediyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum…

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK
Konya Teknik Üniversitesi Rektörü
KTUN

Tanıtım Filmi

HAKKIMIZDA

Konya Teknik Üniversitesi, 1970 yılında kurulan Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisine dayanan birikim ve tecrübesinden aldığı güçle 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Konya Teknik Üniversitesinin kuruluşuyla Selçuk Üniversitesi bünyesinde bulunan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu üniversitemize bağlanmış olup bugün Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olmak üzere yaklaşık bilim, tasarım ve teknoloji üretilmesine öncülük etme misyonuyla öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Öğrenci Sayısı:

8 bin 160 Lisans,

3 bin 727 Ön Lisans,

Bin 635 Lisansüstü olmak üzere toplam 13 bin 552 öğrenci

Akademik Personel Sayısı:

81 Profesör,

44 Doçent,

110 Dr. Öğretim üyesi,

142 Arş. Gör.

60 Öğr. Gör. olmak üzere toplam 438 akademik personelimiz bulunmaktadır.

Konya Teknik Üniversitesi

Başvuru Şartları

EĞİTİM

8 bin 160 lisans, 3 bin 727 ön lisans, bin 635 lisansüstü olmak üzere toplam 13 bin 552 öğrencisi bulunan Konya Teknik Üniversitesi, öğretim faaliyetlerine 14 lisans, 12 ön lisans ve 13 lisansüstü bölüm ve programda yaklaşık 700 idari ve akademik personel ile devam etmektedir. Konya Teknik Üniversitesinde eğitim dili Türkçe olup eğitim süresi lisans programlarında 8 yarıyıl (4 yıl), önlisans programlarında ise 4 yarıyıldır (2 yıl). Bazı lisans programlarımız 8. yarıyıl eğitimleri sanayi odaklı yürütülmekte olup öğrencilerimiz üniversitemiz tarafından uygun görülen işyerlerinde staj yapabilmektedir. Çift Anadal, Yandal ve bölümler arası yatay geçiş olanakları ile gerek lisans, gerekse lisansüstü düzeyde ulusal ve uluslararası işbirliğine önem veren Konya Teknik Üniversitesi, Erasmus programı ile öğrencilerini yurt dışında eğitime teşvik etmektedir. Konya Teknik Üniversitesi’nin, İtalya, Almanya, İspanya gibi ülkelerinin üniversiteleri ile anlaşmaları bulunmaktadır. Bu üniversitelerle öğrenci değişimi aktif olarak gerçekleştirilmektedir. Bunun yani sıra diş ilişkiler ofisi öğrencilerimize ücretsiz yurtdışına gitmenin kapılarını açmaktadır. Öğrencilerimizi Erasmus’un yanı sıra Farabi ile yurtiçinde Mevlana ile dünyanın dört bir yanına göndermekteyiz.

IMG-OUR
IMG-OUR

SOSYAL YAŞAM

Konya Teknik Üniversite öğrencileri Gelişim Yerleşkesinde bulunan spor tesisleri, kafeterya gibi alt yapı hizmetleri ile Alaeddin Keykubat Kampüsündeki her türlü eğitim, kültür, sosyal, spor, sağlık, teknik altyapı tesislerini kullanabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, öğrenci toplulukları başta olmak üzere birimlerimizce düzenlenen söyleşi, konferans, yarışmalar vb. tüm etkinliklere katılabilmektedir.

BARINMA

Konya Teknik Üniversitesi öğrencileri Gelişim Yerleşkesinde 320 kişi kapasiteli yurdumuz bulunmaktadır. Ayrıca yerleşkenin bulunduğu Bosna Hersek Mahallesi ile Alaeddin Keykubat Yerleşkesi içerisinde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait devlet ve özel yurtlar da konforlu barınma imkânına sahiptir. Yurtların yanı sıra öğrencilerimiz imkânları dâhilinde stüdyo daire veya kiralık daire imkânlarından da faydalanabilmektedir.

IMG-OUR
IMG-OUR

ULAŞIM

Konya Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin merkezinde ve en büyük yüz ölçümüne sahip ili Konya’ da yer almasıyla kara, demir ve havayolu ulaşım imkânları bakımından çok avantajlı bir konuma sahiptir. Konya’da, şehir içi hafif raylı sistemin ucuz ve geniş ulaşım ağını kullanan öğrenciler, dinamik ve sosyal bir yaşam kalitesine sahiptir. Eğitim- öğretim dönemi içerisinde (Eylül-Haziran arası) Konya şehir merkezinden Gelişim Yerleşmemize ve Alaeddin Keykubat Yerleşkesi içerisinde yer alan birimlerimize her 10 dakikada bir hafif raylı sistemle ulaşım imkanı vardır.

Konya Teknik Üniversitesi

Katalog

NEDEN

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Çünkü Konya Teknik Üniversitesi; temeli 50 yıllık Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisine dayanan bilim, teknoloji ve inovasyon üssü yeni bir güç olarak Konya’da bulunan 3 devlet üniversitesinden biridir. Küresel rekabetin hâkim olduğu günümüz teknoloji çağında, çağı yakalayan, araştırma ve geliştirme yeteneği ile donatılmış, rekabetçi, nitelikli projeler üreten, mühendisler, mimarlar ve teknikerler yetiştirmeyi amaçlayan Konya Teknik Üniversitesi; Tecrübeli Akademik Kadro, Anadolu’nun Sanayi Merkezindeki Konumu, Üniversite-Sanayi Odaklı Araştırmaları, Stratejik Kuruluşlarla İşbirliği, Ar-Ge, Tasarım İnovasyonda Öncü, Bölümler Arası Geçiş Olanakları, Erasmus ile Uluslararası Eğitim İmkanı, MÜDEK trafından Akredite Edilmiş Bölümleri, Yenilikçi bir devlet üniversitesidir. Öğrenci odaklı yaklaşımıyla Öğrenci Toplulukları desteklenmekte TEKNOFEST gibi ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada elde edilen başarılarla adından söz ettirmektedir. Ayrıca SSB ile imzalanan protokol sayesinde savunma şirketlerinde öğrencilerimize proje yapma ve staj yapma imkanı sunulmaktadır.

Bölümlerimiz
Konya Teknik Üniversitesi

Ücrestsiz Yemek Yardımı Yönergesi

Öğrenci Topluluklarımız

• Mühendislikte Gelişim Topluluğu
• Savunma Teknolojileri Topluluğu
• Genç Adım Topluluğu
• Anka-Teknik Topluluğu
• Uzay Teknolojileri Topluluğu
• Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Topluluğu
• Bisiklet Topluluğu
• Harita Topluluğu
• Endüstri Mühendisliği Topluluğu
• İnşaat ve Yapı Topluluğu
• Bilişim Makineleri Topluluğu
• Sanatçı Gençler Tiyatro Topluluğu
• Siber Güvenlik Topluluğu
• Kent ve Yaşam Topluluğu
• Bilişim Topluluğu
• Evrensel Mimari ve Yaşam Topluluğu
• Fotoğrafçılık Topluluğu
• Genç Plancılar Topluluğu
• İnsansız Keşif Teknolojileri Topluluğu
• Doğa Sporları Topluluğu
• Atatürkçü Düşünce Topluluğu
• Yüzme ve Su Sporları Topluluğu
• Erasmus + Topluluğu
• Hidrojen Teknik Topluluğu
• Ahbap Topluluğu
• Teknoloji ve Havacılık Topluluğu
• Mimarlık T Topluluğu
• Makine Mühendisleri Topluluğu
Puanlar ve Kontenjanlar

İLETİŞİM

  • Tel: 0332 350 85 85
  • Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1 Selçuklu/KONYA
  • Facebook/ Twitter : @KTUNEDU
  • Instagram/ktunedu
  • Linkedln: Konya Teknik Üniversitesi
  • Youtube: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ