BolumVideo

BÖLÜM TANITIM VİDEOLARI

Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
TBMYO Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
TBMYO Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
TBMYO Gıda İşleme Bölümü
TBMYO Malzeme ve Malzeme İşleme Bölümü
TBMYO Elektrik ve Enerji Bölümü
TBMYO Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
TBMYO İnşaat Bölümü
Mimarlık Bölümü
Harita Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mühendisliği
TBMYO Tekstil,Giyim,Ayakkabı ve Deri Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Endüstri Mühendisiği
Çevre Mühendisliği