İMKANLARIMIZ

EĞİTİM
ULAŞIM
BARINMA
SOSYAL YAŞAM
KÜTÜPHANE
LABORATUVAR

Konya Teknik Üniversitesi’nin 5 bin 316 lisans, 3 bin 777 ön lisans, 2 bin 555 lisansüstü olmak üzere toplam 11 bin 648 öğrencisi bulunuyor. 17 lisans, 12 ön lisans ve 13 lisansüstü bölüm ve programda 800'ün üzerinde akademik ve idari personel ile öğrenim ve araştırma faaliyetlerine devam ediyor.

Konya Teknik Üniversitesi’nin eğitim dili Türkçe olup eğitim süresi lisans programlarında 8 yarıyıl (4 yıl), ön lisans programlarında ise 4 yarıyıldır (2 yıl). Bazı lisans programlarında 8. yarıyıl eğitimleri sanayi odaklı yürütülmekte olup öğrencilerimiz üniversitemiz tarafından uygun görülen işyerlerinde eğitimlerini yapabiliyor. Çift Anadal, Yandal ve bölümler arası yatay geçiş olanakları ile gerek lisans, gerekse lisansüstü düzeyde ulusal ve uluslararası işbirliğine önem veren Konya Teknik Üniversitesi, ERASMUS+ programı ile öğrencilerini yurt dışında eğitime ve staja teşvik ediyor. Konya Teknik Üniversitesi’nin öğrenim hareketliliği kapsamında İtalya, Almanya, İspanya gibi ülkelerin üniversiteleri ile anlaşmaları bulunuyor. Öğrencilerini staj yapmaları için Avrupa Birliği üye ülkelere gönderiyor.

Konya Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin merkezinde ve en büyük yüz ölçümüne sahip ili Konya’ da yer almasıyla kara, demir ve havayolu ulaşım imkânları bakımından çok avantajlı bir konuma bulunuyor. Konya’da, şehir içi hafif raylı sistemin ucuz ve geniş ulaşım ağını kullanan öğrenciler, dinamik ve sosyal bir yaşam kalitesine sahip. Eğitim- öğretim dönemi içerisinde (Eylül-Haziran arası) Konya şehir merkezinden Gelişim Yerleşmemize ve Alaeddin Keykubat Yerleşkesi içerisinde yer alan birimlerimize her 10 dakikada bir hafif raylı sistemle ulaşım imkânı bulunuyor.

Konya Teknik Üniversitesi öğrencileri için Gelişim Yerleşkesinde 320 kişi kapasiteli yurdumuz bulunuyor. Öğrenciler ayrıca yerleşkenin bulunduğu Bosna Hersek Mahallesi ile Alaeddin Keykubat Yerleşkesi içerisinde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait devlet ve özel yurtlar da konforlu barınma imkânına sahiptir. Yurtların yanı sıra öğrencilerimiz imkânları dâhilinde stüdyo daire veya kiralık daire imkânlarından da faydalanabiliyor.

Konya Teknik Üniversite öğrencileri Gelişim Yerleşkesinde bulunan spor tesisleri, kafeterya gibi alt yapı hizmetleri ile Alaeddin Keykubat Kampüsündeki her türlü eğitim, kültür, sosyal, spor, sağlık, teknik altyapı tesislerini kullanabiliyor. Ayrıca öğrencilerimiz, öğrenci toplulukları başta olmak üzere birimlerimizce düzenlenen söyleşi, konferans ve yarışmalarda yer alabiliyor.

Konya Teknik Üniversitesi’nin bilimsel araştırmalar için sürekli gelişen zengin bir içeriğe sahip kütüphanesi bulunmaktadır. KTÜN Kütüphanesinde 44.938 basılı kitap, 1.832.170 Elektronik kitap, 34 Veri tabanı, 808 Tez, 1514 Basılı dergi, 85.217 E-dergi ile kullanıcılarına zengin bir içerik sunuyor.

Bilimsel araştırmaya, deneyselliğe ve teknoloji geliştirmeye odaklı bir üniversite olarak, Ar-Ge Merkezleri ve güçlü laboratuvar altyapısı ile öğrencilerimizin mesleki gelişimlerini güçlendiriyor, sektörel iş birliklerine, toplum ve teknoloji odaklı araştırmalara imza atıyor.